صفرتاصد
پاتو بزار رو گاز

پیش از هر چیز ویدئو را تماشا کنید.
100%

گروه خودرویی صفرتاصد

0-100

صفرتاصد، نامی آشنا از سال 1380 در ذهن شما


گروه ماشین بازی صفرتاصد که از سال 1380 فعالیت های گوناگونی را طی برقراری اولین رسانه خودرویی ایران، گردهمایی ها، نمایشگاه های بزرگ خودرویی خلق کرده است. این گروه که با نام های ماشین های اسپرت ایرانی، صفرتاصد، ایران تیونینگ و ... نیز شناخته میشد پس از مراحل گوناگونی چون برگزاری نمایشگاه خودرویی کشوری در صنعت خودرو های کلاسیک و تیونینگ در سال 1380 در پیست آزادی تهران و ساخت مجموعه صفرتاصد، هم اکنون فعال رسانه این حوزه است.
01
carwash3-icon1

شناسایی

صفرتاصد خودرو خاص شما رو شناسایی و به اون یک صفحه از پلتفرم شهرفرنگ رو اختصاص میده.
03
carwash3-icon3

کارت عضویت

صدور کارت عضویت صفرتاصد ویژه دارندگان خودرو خاص
02
carwash3-icon2

شرکت در نمایشگاه

اعضا میتوانند در گردهمایی ها و نمایشگاه های ما شرکت کنند.
04
carwash3-icon4

عضویت هواداران

صفرتاصد علاوه بر عضو گیری از مالکان خودرو های خاص، از هواداران نیز عضوگیری میکنه!